Blog
DHL Parcel

DHL Parcel

Młodszy Konsultant Helpdesk ds. Integracji

Parametry oferty
praca hybrydowa
junior
ważna jeszcze 23 dni
(do 14 kwi)
Łódź, łódzkie (Polska)
Targowa 35

Technologie, których używamy

System operacyjny

Windows

Twój zakres obowiązków

 • przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń od klientów zewnętrznych,
 • rozwiązywanie problemów technicznych w aplikacjach i sprzęcie informatycznym dla klientów zewnętrznych,
 • korzystanie i uzupełnianie bazy wiedzy,
 • instalowanie, wdrażanie i szkolenie klienta z obsługi aplikacji i sprzętu informatycznego.

Nasze wymagania

 • min. 3 miesiące doświadczenia w pracy w elektronicznej obsłudze klienta/HelpDesku IT/dziale wsparcia IT,
 • dobra orientacja w zagadnieniach informatycznych (mile widziani studenci informatyki lub osoby z tytułami technika lub licencjata informatyki\elektroniki),
 • płynność w posługiwaniu się językiem polskim, dobra dykcja,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego (A1/A2).
Company Image

To oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę – 48% Pracowników jest z nami ponad 5 lat
 • coroczną podwyżkę (uzależnioną od wyników finansowych firmy i indywidualnej oceny rocznej)
 • pakiet opieki medycznej lub ubezpieczenie na życie za 1 zł
 • dofinansowanie do karty sportowej
 • DHLowe szanse na rozwój:
 • w 2022 roku ok. 13% Pracowników awansowało dzięki rekrutacjom wewnętrznym oraz w ramach ścieżek karier
 • posiadamy 24 autorskie szkolenia wewnętrzne oraz narzędzia wspierające Cię w planowaniu rozwoju
 • osoby z najwyższym potencjałem są włączane do programu rozwoju talentów
 • możesz uczyć się języka angielskiego na kursie online, dofinansowanym przez pracodawcę

Benefity

 • wczasy pod gruszą do 850 zł brutto
 • zniżki na przesyłki DHL
 • konkursy dla Pracowników
 • nagrody jubileuszowe
 • prezenty z okazji narodzin dziecka
 • stypendia dla dzieci
 • pożyczki na preferencyjnych warunkach
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • program poleceń
 • inicjatywy dobroczynne
 • dodatek świąteczny do 1400 zł brutto
Zgłaszam się do:
DHL Parcel
DHL Parcel
Łódź, Targowa 35, łódzkie (Polska)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


DHL Parcel Polska sp. z o.o. (dalej „DHL”) żąda podania jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa (imię/imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, a w przypadku gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – także dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia). W szczególności DHL nie żąda przesyłania zdjęcia. Podanie przez Ciebie danych osobowych przekraczających zakres danych osobowych wymaganych przez DHL oznacza wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie tych danych. Przesłanie przez Ciebie zdjęcia, oznacza wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych nim objętych. Jeśli przekazane przez Ciebie dokumenty aplikacyjne zawierają dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii, w tym dane dotyczące zdrowia w szczególności orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności) DHL będzie przetwarzał w/w dane na podstawie artykułu 22[1] § 4 Kodeksu pracy. Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić, napisz do IOD na adres: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą pisemną lub poprzez następujący e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu komunikacji z tym związanej, w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (o ile wyrazisz na to zgodę) i w celu przesłania zaproszenia do wypełnienia ankiety związanej z badaniem satysfakcji kandydata dotyczącym jakości procesu rekrutacyjnego oraz – w uzasadnionych przypadkach - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Masz prawo żądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i żądania ich przeniesienia. Masz także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie. Więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem: https://www.dhlparcel.pl/pl/o-dhl/przetwarzanie-danych-osobowych.html (zakładka: Kandydat do pracy (aplikacja składana w odpowiedzi na prowadzony proces rekrutacyjny)).

Brakuje Ci informacji?

Możesz zadać niezobowiązujące pytanie rekruterowi. Otrzymasz odpowiedź w ciągu trzech dni roboczych.

Sprawdź najpierw, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się już w treści oferty.
Pracodawca może nie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie, w szczególności, gdy do zakończenia oferty pozostało mniej niż 3 dni robocze.