Blog
StoneX Financial

StoneX Financial

.Net Developer for Mobile

Offer parameters
hybrid work
junior • mid
valid for 19 days
(until 9 Apr)
Набір відкритий для українців
Recruitment open to Ukrainians
Kraków, Lesser Poland (Poland)
Szlak 49

Technologies we use

Expected

.NET
C#
NUnit
Xamarin.Native
Xamarin

Optional

MvvmCross

Operating system

macOS

About the project

You will work in a self-contained scrum team located in Krakow to deliver new components of the trading platform that is developed in USA (East Coast), United Kingdom and Poland.
You will take an active role in the entire sprint process from estimation and design to feature rollout and you will work with and pair with other members of the team of all disciplines, BA, QA and other developers.
We build our platform with quality in mind. You will provide acceptance & unit tests to sustain quality and regression coverage
You will be expected to maintain a high level of conduct, ethical standards and values as well as maintain an appropriate level of competence through ongoing training, making requests for updates or development as required

Your responsibilities

 • Work closely with product management to execute an idea from concept to delivery using excellent software design, coding, & processes
 • Develop a core (.NET/C#) part of the application + libraries (flows + business logic).
 • Learn UI development in Xamarin.Native (we do not require experience in Xamarin.Native. You will start helping the team with shared components written purely in .NET/C#, but as time goes we would like you to learn from the team if it comes to UI development in order to make you more versatile and ready to pick up any kind of tasks that come in the future)
 • Understand individual business requirements in order to design, develop and test effective solutions.
 • Take responsibility for ensuring that sprint plans and work estimates are accurate at all times so that reliable delivery estimates can be reported.
 • Be an active participant in sprint retrospectives and take actions to continually improve the team's ability to deliver quality product on time.
 • Maintain a high level of conduct, ethical standards and values.
 • Work collaboratively with others to achieve goals.

Our requirements

 • Strong communication and collaboration skills – we are searching for a team player
 • Strong programming and problem-solving skills
 • Proficiency in Object Oriented Programming & Design
 • Ability to write clean code
 • C# & .NET
 • TDD (we use NUnit, NSubstitute)
 • Willingness to test your code and write unit, integration & acceptance tests.
 • Good experience communicating with web services (SOAP, REST, HTTP)
 • Multi-threading and concurrency
 • Working in an Agile/Scrum process
 • Experience with professional software engineering best practices for the full software development life cycle, including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing and operations
 • Ability to communicate in English on a daily basis
 • Xamarin.Native development experience is a plus
 • Understanding of MVVM pattern is a plus

Division of working time

 • 60%
  New features development
 • 25%
  Bugfixing
 • 15%
  Scrum Meetings

This is how we organize our work

This is how we work

in houseyou focus on a single project at a timeyou have influence on the choice of tools and technologiesyou have influence on the technological solutions appliedyou have influence on the productyou focus on product developmentagilescrum

Team members

25 people:mobile developertechnical leaderarchitectautomated test programmermanual testerproduct ownerscrum masterUI designerUX designerbusiness analyst

This is how we work on a project

 • Clean Code
 • code quality measures
 • code review
 • design patterns
 • static code analysis
 • BDD
 • DDD
 • TDD
 • architect / technical leader support
 • Continuous Deployment
 • Continuous Integration
 • documentation
 • issue tracking tools
 • technical debt management
 • functional tests
 • integration tests
 • performance tests
 • test automation
 • testing environments
 • unit tests
 • manual tests
Company Image

Development opportunities we offer

 • assistance in preparation to public speeches
 • conferences abroad
 • conferences in Poland
 • external training
 • industry-specific e-learning platforms
 • intracompany training
 • mentoring
 • soft skills training
 • substantive support from technological leaders
 • support of IT events
 • technical knowledge exchange within the company

Benefits

 • sharing the costs of sports activities
 • private medical care
 • sharing the costs of foreign language classes
 • sharing the costs of professional training & courses
 • life insurance
 • remote work opportunities
 • flexible working time
 • fruits
 • corporate products and services at discounted prices
 • integration events

Recruitment stages

 • 1.
  on-line soft skills interview
I apply to:
StoneX Financial
StoneX Financial
Kraków, Szlak 49, Lesser Poland (Poland)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GAIN CAPITAL POLAND SP Z O.O. z siedzibą w: SZLAK 49, 31-153 Kraków (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

Need more information?

You can ask the recruiter a casual question. You will receive a reply within three business days.

Check first if the answer to your question is not already in the body of the offer.
An employer may not respond to your question, particularly if there are less than 3 business days remaining before the offer ends.