Blog
Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Product Owner, Data & Analytics

Offer parameters

salary not specified

contract of employment, B2B contract (full-time)

hybrid work
mid
valid for 18 days
(until 22 Jun)
Gdańsk, Pomeranian (Poland)
aleja Grunwaldzka 103a

Technologies we use

Operating system

Windows

About the project

As the Product Owner for Data & Analytics, you will work closely with a team of business analysts and farm data statisticians to manage the backlog on all data and reporting activities relating to our farmer owners. Your primary responsibility will be enabling internal stakeholders to deliver value to Arla within various areas, including service management, on-farm performance, sustainability, commercialization of data, and farmer case management, while providing high-quality analysis at speed to key stakeholders to support business decisions and direction. Additionally, you will lead strategic projects that support Arla's data lead ambitions and ensure a robust governance process that adheres to Arla's data sharing principles.

Your responsibilities

 • Contributing to the product vision and roadmap.
 • Managing the backlog and prioritizing data requests.
 • Collaborating with other Product Owners to track dependencies in the Agile Release Train.
 • Maximizing the value produced by the team.
 • Participating in iteration planning, review/demo, and retrospective.
 • Working closely with stakeholders to analyze needs and deliver value-adding reporting solutions.
 • Implementing governance processes for internal and external data requests.
 • Ensuring up-to-date data sharing principles across all digital systems.
 • Acting as a sparring partner to support decision-making and business growth for business and commercial managers.
 • Leading investigations and strategic decision-making on data sharing with third-party vendors.

Our requirements

 • The ability to work in a matrix with strong organizational and communication skills
 • Experience in project management and agile principles
 • A genuine interest in creating efficiencies and insights through data
 • The ability to combine structure, communication, and business understanding to deliver value
 • Strong prioritization skills
 • Excellent communication, people skills, and analytical skills
 • Fluency in English
 • A team-oriented approach
 • Data/business analyst experience (preferred but not essential)

About the job

Drive data-driven insights and shape our product vision as the Product Owner for Data & Analytics. Collaborate with a team of experts to manage data requests, maximize value, and support decision-making across key areas. Join us in achieving our data lead ambitions and contribute to sustainable growth. Apply now to be part of our dynamic and innovative team!
Company Image

What we offer

 • Trainings with industry experts and a comprehensive induction program.
 • Financial support for ongoing education and professional development.
 • Flexibility in working hours and the option to work from home.
 • Medical care and life insurance coverage.
 • Employee Assistance Program offering legal, psychological, health, and financial consulting.
 • Additional perks like gym memberships, vouchers, travel points, and cinema tickets.
 • Home kit including a monitor, laptop, keyboard, mouse, headsets, and webcam.
 • Relaxation breaks to recharge and maintain work-life balance.
 • Relocation allowance for a smooth transition to our vibrant city.
 • Referral program for employees to earn rewards by recommending top talent.
 • Additional holiday days based on length of employment (up to 4 days).

Recruitment stages

 • 1.
  Phone screening – 15 - 20 min
 • 2.
  Technical interview (online) – 60min
 • 3.
  HR Interview (online) – 60 min

Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Welcome to Global Shared Services in Gdańsk
Arla is a global farmer-owned organization behind many well-known and well-loved brands.
You will become a part of our Global Shared Services in Gdańsk. You will join over 600 colleagues dedicated to supporting all of Arla. We currently have an IT Operations department and an IT Solutions department dedicated to SAP as well as a variety of app development and implementation projects. Our Procurement, Finance and Logistics departments support a wide range of processes such as purchasing, distribution and sales worldwide.
We have a dedicated HR operations department that ensures the attraction, development and retention of the best talent around the world.
Member Relations department supports our farmers in their everyday work.
With over 14 years of existence in Gdańsk, we offer you a wealth of knowledge and the opportunity to participate in challenging and exciting innovation projects. As a part of the Arla organization, you will also enjoy a Scandinavian, collaborative work culture.

This is how we work

I apply to:
Arla Global Shared Services Sp. z o.o.
Arla Global Shared Services Sp. z o.o.
Gdańsk, aleja Grunwaldzka 103a, Pomeranian (Poland)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Shared Services spółkę z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla GSS Sp. z o.o. Klauzula informacyjna Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla GSS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: [email protected] Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, b. prawo dostępu do danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, f. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: [email protected]). g. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem, h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.

Need more information?

You can ask the recruiter a casual question. You will receive a reply within three business days.

Check first if the answer to your question is not already in the body of the offer.
An employer may not respond to your question, particularly if there are less than 3 business days remaining before the offer ends.

Wybraliśmy dla Ciebie