Blog
Zonda Exchange

Zonda Exchange

Scrum Master

Offer parameters
home office work
mid • senior
valid for 15 days
(until 15 Apr)
Katowice, Silesian (Poland)
Gawronów 22

Technologies we use

Expected

Scrum

About the project

As a Scrum Master / Agile Coach, you will be responsible for facilitating the agile Scrum process across multiple teams in Zonda. You will work closely with Product Owners, Developers, and other stakeholders to ensure that the Scrum framework is being followed and that the team is consistently delivering high-quality products. Additionally, you will be responsible for coordinating the Scrum processes across different teams to ensure that they are aligned and working towards the same goals.

Your responsibilities

 • Facilitate the Scrum process across multiple teams, ensuring that the framework is being followed and that the team is meeting its goals;
 • Work closely with Product Owners to prioritize the backlog and ensure that it is up-to-date;
 • Help the team to identify and remove impediments that are preventing them from delivering high-quality products;
 • Coordinate the Scrum processes across different teams to ensure that they are aligned and working towards the same goals;
 • Act as a mentor to the team, helping them to continuously improve their processes and practices;
 • Organize and facilitate Scrum ceremonies such as Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Reviews, and Retrospectives;
 • Ensure that the team is following best practices for agile development, including continuous integration, continuous delivery, and automated testing.

Our requirements

 • Minimum 3-4 years of experience as a Scrum Master, preferably in a distributed environment;
 • Strong knowledge of agile development methodologies, particularly Scrum;
 • Excellent communication skills and the ability to work collaboratively with distributed teams;
 • Strong leadership skills and the ability to motivate and inspire the team to achieve its goals;
 • Experience in coordinating multiple Scrum teams working on the same product or project;
 • The ability to identify and remove impediments that are preventing the team from delivering high-quality products;
 • Strong problem-solving skills and the ability to think strategically;
 • Good command of English - the ability to create documentation in the English language and fluent communication with the international team.

This is how we organize our work

This is how we work

in houseyou develop several projects simultaneouslyyou have influence on the technological solutions appliedyou focus on product developmentscrum

Team members

35 people in the IT department people:backend developerfrontend developertechnical leaderarchitectdevOpsautomated test programmermanual testercybersecurity specialistsupportproduct ownerscrum masterUI designerUX designerbusiness analystsystem analystIT administrator
Company Image

Development opportunities we offer

 • external training
 • intracompany training
 • technical knowledge exchange within the company

What we offer

 • 100% remote work;
 • Corporate apartments in Europe that you can use;
 • Work in a team providing services to global clients;
 • Great atmosphere and comfortable working conditions;
 • Stable employment based on an B2B contract;
 • Business Computer tailored individually to your needs;
 • Multisport card, (valid in Poland);
 • English lessons during office hours;
 • Private healthcare (valid in Poland);
 • Training - we assume that you know best what you need, so we provide tailor-made solutions.
 • Stable and long-term cooperation with a fully licensed cryptocurrency exchange;
 • Enhance your skills and develop your expertise in the cryptocurrency industry;
 • Work on the most strategic and innovative projects available in the industry;
 • Define your career roadmap and develop yourself in this direction;
 • Work in a very friendly environment. We are not a corporation and we will never be.

Recruitment stages

 • 1.
  Technical interview (1 h)
 • 2.
  Meeting the CTO (1 h)

Zonda Exchange

Zonda is the largest cryptocurrency exchange in Central and Eastern Europe. It is also a company created by creative people who believe that cryptocurrencies and blockchain are the future. When planning the further development of our platform, we are looking for people who are characterized by an open mind, unconventional thinking, commitment and a willingness to continuous development. People are the greatest value of our company, that is why we care for them and let them "spread their wings" through training and daily challenges. We care about the satisfaction and comfort of our associates by constantly expanding the package of benefits. If you are looking for an interesting, demanding job, and you are also interested in cryptocurrency and/or investing in the stock market, be sure to apply for our offer.

This is how we work

I apply to:
Zonda Exchange
Zonda Exchange
Katowice, Gawronów 22, Silesian (Poland)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ORION SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w: Gawronów 22, 40-527 Katowice (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [email protected]
Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl). Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

Need more information?

You can ask the recruiter a casual question. You will receive a reply within three business days.

Check first if the answer to your question is not already in the body of the offer.
An employer may not respond to your question, particularly if there are less than 3 business days remaining before the offer ends.