Signal Group sp. z o.o. sp.k.

Signal Group sp. z o.o. sp.k.

Software Project Manager

Parametry oferty
praca hybrydowa • praca stacjonarna
lead, manager
Poznań, wielkopolskie (Polska)
28 Czerwca 1956 r. 404

Technologie, których używamy

Wymagane

Jira
agile
scrum
kanban

Mile widziane

Android
iOS
C#
C++
Python

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania;
 • zarządzanie kartą projektu oraz harmonogramem, a także planowanie zasobów potrzebnych do realizacji, wyjaśnianie zakresu projektu oraz celu biznesowego;
 • organizowanie pracy zespołów developerskich, produktowych oraz podwykonawców i przedstawicieli klienta w procesie wytwarzania oprogramowania;
 • planowanie i prowadzenie sprintów wraz z egzekwowaniem zadań i dokumentowaniem przebiegu prac;
 • zarządzanie zmianą i analizowanie jej wpływu na projekty oraz rekomendowanie rozwiązań;
 • przygotowanie i całościowy nadzór nad dokumentacją projektową;
 • utrzymywanie wysokich standardów współpracy ze wszystkimi interesariuszami projektu;

Nasze wymagania

 • posiadasz min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów w zakresie wytwarzania oprogramowania;
 • metodyki Agile oraz praktyczne zastosowanie SCRUM oraz KANBAN w prowadzeniu projektów jest Ci bardzo dobrze znane;
 • posiadasz doświadczanie w organizacji pracy zespołów developerskich, produktowych w procesie wytwarzania oprogramowania;
 • posiadasz doświadczenie w planowaniu i prowadzeniu sprintów i dokumentacji przebiegu prac (Jira, Tempo);
 • komunikujesz się sprawnie w języku angielskim;
 • posiadasz praktyczną znajomość etapów i zakresu projektów softwarowych (od fazy organizacji przez design UX/UI, wytworzenie, wdrożenie i utrzymanie);
Mile widziane
dodatkowym atutem również będzie praca przy projektach związanych z aplikacjami mobilnymi (Android, iOS).

Tak organizujemy naszą pracę

Tak pracujemy

u klientarozwijasz kilka projektów jednocześniemasz wpływ na wybór narzędzi i technologiimasz wpływ na rozwiązania technologicznemasz wpływ na produktagilescrumkanban

Szukasz pracy u nas jeżeli:

 • lubisz wyzwania;
 • w swojej pracy wykazujesz się kreatywnością, zaangażowaniem, dobrą organizacją;
 • pragniesz pracy przy ciekawych, innowacyjnych projektach;
 • wiążesz swoją przyszłość zawodową z organizacją w której ta przyszłość jest tworzona :)
 • cechuje Cię wysoki poziom samodzielności;
 • chcesz zdobywać doświadczenie lub rozwijać się w pracy w Software House i z Software House;
 • chcesz zdobywać lub rozwijać doświadczenie w prowadzeniu projektów obejmujących integrację z różnymi urządzeniami/IoT;

To oferujemy

 • wynagrodzenie adekwatne do kompetencji oraz doświadczenia;
 • możliwość pracy hybrydowej;
 • możliwość rozwoju i awansu w strukturach naszej organizacji;
 • ciekawe środowisko pracy i brak nudy;
 • poczucie pewności poprzez uczestnictwo w ubezpieczeniu grupowym i prywatnej opiece medycznej dla Ciebie i Twojej rodziny;
 • uczestnictwo w życiu firmy, która wciąż się rozwija, ale przede wszystkim ma stabilna pozycję rynkową;
 • inicjatywy personalne np. 'Połówka w urodziny'
 • pracę z największymi przy największych projektach.

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • elastyczny czas pracy
 • owoce
 • opieka stomatologiczna
 • służbowy telefon do użytku prywatnego
 • komputer do użytku prywatnego
 • brak dress code’u
 • kawa / herbata
 • napoje
 • parking dla pracowników
 • paczki świąteczne
 • inicjatywy dobroczynne
 • jeden krótszy dzień pracy
 • prywatna opieka medyczna
 • prywatna opieka medyczna dla partnerów
 • prywana opieka medyczna dla dzieci

Signal Group sp. z o.o. sp.k.

SIGNAL GROUP 'Przyszłość jest miejscem, które tworzymy.'
Nowoczesne technologie i usługi informatyczne. Naszym flagowym rozwiązaniem jest Xaris® - system zarządzający centralnie wszystkimi technologiami z jednego miejsca.
30 lat doświadczenia. Nasze rozwiązania działają w obiektach o łącznej powierzchni Państwa Luksemburg. Każdego dnia co drugi Polak korzysta z naszych systemów. Realizujemy wdrożenia dedykowanych rozwiązań dla Klientów sieciowych z branż retail, petrol, horeca, logistics, fashion oraz banking.
Solidny Pracodawca od 2013 roku. Tworzymy niepowtarzalną kulturę organizacyjną. Wiemy, że największym kapitałem Signal Group są jego Pracownicy, dlatego też naszym ciągłym wyzwaniem jest doskonalenie warunków pracy.
Jak powiedział kiedyś arcymistrz szachowy 'Sztuczna inteligencja i automatyzacja wciąż będą wypierać wiele zawodów, jeśli jednak szukacie dziedziny, która przez wiele lat będzie się dynamicznie rozwijać, zajmijcie się współpracą człowieka z maszyną, architekturą procesu i jego projektowaniem'.

Tak się u nas pracuje

Zgłaszam się do:
Signal Group sp. z o.o. sp.k.
Signal Group sp. z o.o. sp.k.
Poznań, wielkopolskie (Polska)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


Informacja o Administratorze Danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest Signal Group sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Poznaniu (61-441), ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 327916 posiadająca NIP: 7822491921, REGON: 301083148.
Kontakt: Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, Poznań (61-441) lub mailowo: [email protected] Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przesyłając wiadomość na adres [email protected] (przed wysłaniem maila z adresu e-mail należy usunąć wszystkie cyfry). Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji. Zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy, od osób ubiegających się o zatrudnienie, będziemy żądać podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podania danych osobowych, o których mowa pkt 4-6, żądamy jedynie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Stosownie do art. 6 ust. 1 (a) RODO na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe inne niż te, które są nam niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, a które zostały nam przekazane dobrowolnie z Twojej inicjatywy w dokumentach aplikacyjnych, np. dotyczące Twoich pasji i zainteresowań. Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych: W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych obowiązków jako pracodawcy. Będziemy przekazywać dane: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym: firmie obsługującej nasze systemy informatyczne jeśli aplikowałeś do nas przez portal pracuj.pl – spółce Grupa Pracuj sp. z o.o. Okres przechowywania Twoich danych osobowych: Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od otrzymania Twojego zgłoszenia. Twoje prawa: W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa: Prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez nas. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub przetwarzanych w związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez nas, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów; Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, Dobrowolność podania danych osobowych: Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu Pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji może uniemożliwić nam rozpatrzenie Twojego zgłoszenia. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych pozyskanych w tracie procesu rekrutacji do państw trzecich a proces rekrutacji nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymanych danych osobowych.

Brakuje Ci informacji?

Możesz zadać niezobowiązujące pytanie rekruterowi. Otrzymasz odpowiedź w ciągu trzech dni roboczych.

Sprawdź najpierw, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się już w treści oferty.
Pracodawca może nie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie, w szczególności, gdy do zakończenia oferty pozostało mniej niż 3 dni robocze.