Blog
Polpharma S.A.

Polpharma S.A.

Specjalista / Specjalistka ds. Systemów IT

Parametry oferty
praca zdalna • praca hybrydowa
mid • senior
ważna jeszcze 25 dni
(do 15 kwi)
Starogard Gdański, pomorskie (Polska)

Technologie, których używamy

Wymagane

SQL

O projekcie

Jeśli chcesz uczestniczyć w innowacyjnym projekcie wdrożenia światowej klasy systemu informatycznego wspierającego zarządzanie transportem w dużej, wielooddziałowej firmie farmaceutycznej - nie możesz trafić lepiej. Poszukujemy osoby, która weźmie udział w projekcie, zbuduje kompetencje w zakresie konfigurowania i administrowania systemem, a następnie jako administrator będzie odpowiadać za utrzymanie systemu oraz dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesu. Jeśli lubisz uczyć się nowych rzeczy, szybko zdobywasz kompetencje oraz biegle posługujesz się językiem angielskim to zestaw, który zaprowadzi Cię do sukcesu. Nie ma na co czekać - aplikuj!

Twój zakres obowiązków

 • Udział we wdrożeniu chmurowego systemu zarządzania transportem (TMS) w ścisłej współpracy z pracownikami Działu Transportu oraz dostawcą systemu TMS jako usługi chmurowej Software as a Service (SaaS)
 • Zdobywanie kompetencji w zakresie konfiguracji i administrowania chmurowym systemem zarządzania transportem poprzez realizację zadań projektowych i udział w szkoleniach prowadzonych przez dostawcę
 • Nadzór i wsparcie testów akceptacyjnych i integracyjnych wykonywanych przez użytkowników
 • Automatyzacja testów regresyjnych we współpracy z Centrum Kompetencyjnym Automatyzacji Procesów
 • A po wdrożeniu:
 • Analizowanie potrzeb, rozwiązywanie problemów i zarządzanie oczekiwaniami użytkowników z obszaru zarządzania transportem
 • Współpraca z dostawcami oprogramowanie chmurowego w celu zapewnienia bezawaryjnego działania i dostosowania systemu do zmieniających się potrzeb biznesu
 • Administrowanie, nadzorowanie, monitorowanie i zapewnienie prawidłowego działania wybranych modułów systemu zarządzania transportem
 • Monitorowanie zmian i nowych funkcjonalności wprowadzanych w kolejnych wydaniach systemu oraz realizacja testów integracyjnych i regresyjnych
 • Rozwijanie kompetencji w zakresie systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w celu poszerzania zakresu odpowiedzialności o administrowanie i wsparcie systemu ERP w ramach większego zespołu

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w administrowaniu systemami IT oraz chęć rozwoju swojej kariery w roli administratora systemów
 • Znajomość j. angielskiego zarówno w mowie, jak i w piśmie (min. poziom B2)
 • Wykształcenie wyższe informatyczne i/lub z obszaru logistyki
 • Umiejętność analizy wymagań i zarządzania oczekiwaniami użytkowników
 • Umiejętność projektowania, testowania i wdrażania rozwiązań informatycznych
 • Zrozumienie procesów transportowych i logistycznych
 • Wykorzystywanie w codziennej pracy języka SQL
 • Umiejętność mapowania oraz modelowania danych
 • Umiejętność tworzenia raportów w narzędziach typu XML/BI Publisher, Crystal Reports, Oracle Analytics Server, Oracle Analytics Cloud, PowerBI

  Mile widziane

 • Znajomość PL/SQL lub doświadczenie w integracji systemów
 • Orientacja w zagadnieniach nowoczesnego zarządzania tożsamością i dostępem

Tak organizujemy naszą pracę

Tak pracujemy

wewnątrz organizacji
Company Image

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej działającej na rynkach międzynarodowych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia, premię i premie okolicznościowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie na życie
 • Dofinansowanie do posiłków i karty Multisport
 • Dofinansowanie do dojazdów do pracy oraz pracy zdalnej
 • System kafeteryjny (bilety do kina, teatru, bony na zakupy itp.)
 • Pakiet relokacyjny
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego
 • Szkolenia i rozwój kompetencji zawodowych

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość pracy zdalnej
 • program emerytalny
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • karty przedpłacone
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • pakiet relokacyjny
 • paczki świąteczne
 • dofinansowanie dojazdów do pracy
 • program rekomendacji pracowników
 • Punkty za przyjazd do pracy rowerem
 • Dodatkowy 1 dzień urlopu - Święto Polpharmy

Etapy rekrutacji

 • 1.
  Wysłanie CV
 • 2.
  Krótka rozmowa telefoniczna
 • 3.
  Spotkania
 • 4.
  Decyzja o zatrudnieniu

Polpharma S.A.

JESTEŚMY DRUŻYNĄ POLPHARMY
Odważnie wybiegamy w przyszłość, co sprawia, że jesteśmy czołowym zawodnikiem w obszarze farmacji. Nasz cel – dbanie o zdrowie – realizujemy dzięki wspólnemu działaniu wszystkich naszych zespołów od Produkcji po Sprzedaż. Możesz zostać częścią jednego z nich.

Tak się u nas pracuje

Zgłaszam się do:
Polpharma S.A.
Polpharma S.A.
Starogard Gdański, pomorskie (Polska)
Pracodawca zbiera zgłoszenia przez swój system. Przejdziesz na jego formularz.

Klikając w przycisk „Aplikuj” potwierdzasz, że zapoznałeś(-łaś) się i akceptujesz Regulamin serwisu.

Grupa Pracuj S.A. jest administratorem Twoich danych m.in. dla celów świadczenia Ci usług w the:protocol oraz w celach analitycznych i marketingowych. Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać ze swoich praw (dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu lub skargi do PUODO), skontaktuj się z nami: [email protected] lub z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]. Więcej informacji w Polityce Prywatności.


Klauzula informacyjna Poprzez przekazanie danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym (w szczególności w formularzu aplikacyjnym, CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych innych niż: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A z siedzibą w Warszawie (01-207), ul. Karolkowa 22/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000147193, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5250000481, REGON 000043937, kapitał zakładowy: 230.000.000 złotych, opłacony w całości, Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości, (dalej jako: „Pracodawca”), w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Pracodawcę, tj. oceny kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, oraz wybrania przez Pracodawcę odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które aplikujesz – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że: [Administrator, inspektor ochrony danych, dane kontaktowe] 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest każdy Pracodawca indywidualnie (dalej jako: „Administrator”). 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adresy powyżej lub na adres mailowy: [email protected] 3. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym Pan/Pani może się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Inspektor Ochrony Danych, Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A.ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail [email protected] lub telefonicznie – pod numerem 22 364 63 11. [Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych] 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: (a) niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji przez Administratora, tj. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje, oraz wybrania przez Administratora odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje – na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa pracy (w szczególności art. 221 § 1 Kodeksu pracy) w zakresie następujących danych osobowych: Pana/Pani imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w zakresie pozostałych danych osobowych podanych przez Pana/Panią dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach); (b) niezbędnym do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Administratora, tj. oceny Pana/Pani kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, oraz wybrania przez Pracodawcę odpowiedniej osoby do pracy w ramach przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych; (c) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń – w zakresie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych. 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (tj. imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym). Podanie pozostałych danych osobowych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez Pana/Panią danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktualnym procesie rekrutacji. 6. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania. [Kategorie odbiorców danych osobowych] 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz Administratora procesy rekrutacyjne, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. 8. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej. [Okres przechowywania danych osobowych] 10. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane: a. W celu realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko na które Pan/Pani aplikuje będą przetwarzane przez okres trwania tego procesu rekrutacyjnego i zostaną zniszczone niezwłocznie po jego zakończeniu; b. W celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji będą przetwarzane przez okres 18 miesięcy i po upływie tego okresu zostaną zniszczone. c. do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 11. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. [Prawa] 12. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 13. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi. 14. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 15. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 16. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej). 17. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Brakuje Ci informacji?

Możesz zadać niezobowiązujące pytanie rekruterowi. Otrzymasz odpowiedź w ciągu trzech dni roboczych.

Sprawdź najpierw, czy odpowiedź na Twoje pytanie nie znajduje się już w treści oferty.
Pracodawca może nie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie, w szczególności, gdy do zakończenia oferty pozostało mniej niż 3 dni robocze.