Polityka Prywatności

obowiązuje od 29 grudnia 2021 r.

Grupa Pracuj S.A. - właściciel serwisu the:protocol i innych portali służących do publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów, w tym serwisów dedykowanych dla pracodawców (relacje profesjonalne).

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych serwisów, przygotowaliśmy dla Ciebie dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.


Spis treści

Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?W jaki sposób oceniamy Twoje zainteresowania i preferencje?Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?W jaki sposób korzystamy z plików cookie?Zmiany w Polityce Prywatności

Jakich pojęć używamy w Polityce Prywatności?

the:protocol, Serwis:serwis z ogłoszeniami o pracę, dostępny pod adresem https://theprotocol.it/
Grupa Pracuj:Grupa Pracuj S.A., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, właściciel serwisu the:protocol. Używamy też pojęć „my”, „nasz” lub podobnych, odnosząc się za każdym razem do Grupy Pracuj.
Regulamin:regulamin świadczenia usług dostępny tutaj
Usługa lub Usługiusługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Grupę Pracuj na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w oparciu o Regulamin.
Formularz Aplikacyjnyformularz wypełniany przez Użytkownika, umożliwiający zaaplikowanie na Ogłoszenie Rekrutacyjne.
Ogłoszenie Rekrutacyjneogłoszenie rekrutacyjne opublikowane w Serwisie, mające na celu zatrudnienie pracownika przez Pracodawcę na konkretne stanowisko, zawierające opis stanowiska i wymagania stawiane kandydatom.
Pracodawcaosoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usługi publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą, w celu realizacji procesów rekrutacyjnych dla zaspokojenia własnych potrzeb kadrowych.
Użytkownikpełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nami skontaktować?

My, Grupa Pracuj, odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeżeli korzystasz z the:protocol (jesteśmy administratorem Twoich danych, aby świadczyć Ci Usługi w naszym serwisie). Niezależnie od nas, za przetwarzanie Twoich danych odpowiada Pracodawca, który zamieszcza ogłoszenie o pracę w the:protocol.

Pracodawca jest odrębnym administratorem Twoich danych dla celów prowadzenia rekrutacji i powinien Cię poinformować, jak przetwarza Twoje dane (np. w swoim ogłoszeniu o pracę lub w inny sposób). My nie odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych dla celów rekrutacyjnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: [email protected] lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych: [email protected]

Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników podane w Formularzu Aplikacyjnym (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail), w pytaniach do Pracodawcy, a także dane zebrane za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, z których korzystamy w Serwisie.

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników w następujących celach i na następujących zasadach:

CelPodstawa prawnaOkres przetwarzania
Realizacja usług zgodnie z Regulaminemart. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą)30 dni
Analiza aktywności Użytkowników w serwisie (cookies analityczne)art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes w związku ze zgodą na używanie plików cookies)Okres żywotności analitycznych plików cookies (wskazany w Polityce Cookies).
Marketing własnych usług (cookies reklamowe)art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes w związku ze zgodą na używanie plików cookies)Okres żywotności reklamowych plików cookies (wskazany w Polityce Cookies)
Marketing własnych usługart. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes w związku ze zgodą na otrzymywanie komunikatów marketingowych)Do czasu przesłania komunikatów marketingowych, na które Użytkownik wyraził zgodę

W jaki sposób oceniamy Twoje zainteresowania i preferencje?

Nasz serwis ma na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy kiedy stosujemy profilowanie i na czym ono polega.

Rekomendacje ofert pracy

Rodzaj usług. Rekomendowane oferty pracy to specjalny, indywidualny raport o ofertach pracy publikowanych w serwisie. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie prezentowane w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie tj. dane dotyczące Twojej aktywności w serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy (kliknięcia w przycisk „Aplikuj”) i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy Ci najlepiej do Ciebie pasujące oferty pracy.

Podstawa prawna. Realizacja usługi Rekomendowanych ofert pracy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości e-mail, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych usług i funkcjonalności.

Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych, określających odpowiednie zabezpieczenia, kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z ochroną jego danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przeniesienia danych (w tym do innego administratora danych);
  6. prawo do sprzeciwu (jeżeli Usługodawca przetwarza dane Użytkownika w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes);
  7. prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych powyżej. Możesz realizować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

W Serwisie korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii dla celów niezbędnych do realizacji Usług, w celach analitycznych oraz marketingowych. Szczegóły odnośnie plików cookies i innych podobnych technologii znajdują się w naszej Polityce Cookie.

Zmiany w Polityce Prywatności

Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana poprzez wyświetlenie Ci jasnej i wyraźnej informacji widocznej w serwisie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji.